Qing AB

Affärsidé

”Vi stärker våra kunders konkurrenskraft genom specialistkompetens som utvecklar deras kvalitet och effektivitet.”

Om Qing

Vad är kvalitet för dig? Du får garanterat ett unikt svar oavsett vem du frågar. På Qing är kvalitet det som genererar värde för kunden, satt i relation till resurserna som krävs för att uppnå det. Det är därför vi pratar om att optimera kvalitet.

Vi är en grupp där alla är specialister inom kvalitet men med fokus på olika områden. Vi besitter spetskompetens, motivation, engagemang och förmåga att driva de mest komplicerade projekt. Tillsammans skapar vi ett av de starkaste teamen inom kvalitet och vi är redo att ta oss an de tuffaste utmaningarna. Våra kunder engagerar oss för att få sina utmaningar lösta – inte för att få nya.

Qings kärnvärden

Engagemang – Vi är empatiska och visar alltid ett äkta intresse för vår kunds utmaningar

Professionalism – Vi agerar alltid respektfullt och trovärdigt samtidigt som vi vågar utmana och agera proaktivt

Affärsmannaskap – Vi skapar goda affärsmässiga resultat som gör både kunden och Qing till vinnare, tillsammans

Medarbetare

Jonas Länje

CEO

Jonas är en av Qings grundare och har tidigare arbetat som projektledare inom kvalitet och produktutveckling. Jonas har erfarenhet från fordonsindustrin men har även arbetat inom flygindustrin och hos underleverantörer.

”Kunskap om hur man med hjälp av produktkvalitet skapar lönsamhet och konkurrensfördelar gör mig till en vinnare!”

jonas.lanje@qing.se

+46 708 421 398

Linkedin

Annika Fahlén

VP/Senior QA/RA Specialist

Annika har lång och bred erfarenhet av kvalitetsledning framför allt inom det medicintekniska området på global ledningsnivå. Hon har utöver bred och djup kunskap inom ledningssystem för kvalitet och regulatory affairs, specialistkunskap inom mikrobiologi och sterilisering samt renrumsteknik. Hon är doktor inom mikrobiologi.

”Jag drivs av att hitta enkla och bra lösningar som ger mervärde för användare och kunder”

annika.fahlen@qing.se

+46 722 477 110

Linkedin

Kristina Price Bergkvist

Senior Proactive Quality Specialist

Kristina specialiserar sig inom proaktiva kvalitetsmetoder, som facilitator och kursledare, men arbetar även med kvalitetssäkring i projekt med fokus på konstruktivitet, kundnytta och analys av data ifrån provning och fält.

”Ett företag som lär av sina misstag och inte upprepar dem skapar attraktivare produkter och får mer nöjda kunder.”

kristina.bergkvist@qing.se

+46 704 494 089

Linkedin

Mats Lövstad

Manager Quality & Environmental Systems

Mats har bred och djup kunskap inom process- och verksamhetsstyrning från både tjänstesektorn och industrin. Mats är specialist på att snabbt sätta sig in i hela verksamheter eller enskilda processer för att identifiera förbättringar och är väl förtrogen med gällande standards.

”Min ambition är att ge kunden förutsättningar för en hög och hållbar produktkvalitet. Min passion är att motivera och entusiasmera min omgivning.”

mats.lovstad@qing.se

+46 708 950 119

Linkedin

Michael Rieck

Project Management & Efficiency

Michael har lång och bred erfarenhet av projektledning och förbättringsarbete inom olika branscher i globala miljöer. Han god erfarenhet av att utveckla ledningssystem och andra typer av strukturerat förbättringsarbete inom tillverkande företag.

”Jag drivs av att tillsammans uppnå resultat utan att krångla till det.”

 

 

michael.rieck@qing.se

+46 704 888 665

Linkedin

Anton Andrén

Quality Specialist

Anton har alltid målet i sikte och visualiserar gärna problem för att skapa diskussion och engagemang. Han har erfarenhet av kvalitetsarbete i både utveckling och produktion i branscher som medicinteknik, flyg och textilindustri. Anton är van att arbeta i miljöer med höga krav på kvalitet och spårbarhet.

”Kreativitet, teknisk kompetens och affärsmässighet gör mig till en vinnare”

anton.andren@qing.se

+46 763 083 915

Linkedin

Lena Persson

Quality Specialist / Project Coordinator

Lena har lång och gedigen erfarenhet från fordonsindustrin, där hon har haft ett flertal positioner inom kvalitet och eftermarknad. Hennes specialistområden är att driva kvalitetsarbete i projektform samt arbeta med garantifrågor.

”Kvalitets- och eftermarknadsarbete med kunden i centrum ger bäst resultat och bygger ömsesidigt förtroende.”

lena.persson@qing.se

+46 725 279 491

Linkedin

Robert Bäversjö

Quality & Aftermarket Specialist

Robert har en lång och omfattande bakgrund från främst fordonsindustrin, där han inom kvalitets- och eftermarknadsorganisationer har haft ett flertal positioner. Hans spetskompetens är att leda utredningar för säkerhets- och lagkravsrelaterade ärenden och vid behov sjösätta dessa som återkallningar och kampanjer.

”Ett ansvarstagande företag inser vikten av återkallningar för att skydda konsumenten snarare än att se dessa som kvalitetsbrister.”

robert.baversjo@qing.se

+46 704 801 576

Linkedin

Maja Edborg

Quality & Process Management Specialist

Maja har erfarenhet av att driva kvalitetsarbete både mot leverantörer och internt, för projekt och mot eftermarknad. Arbetet har riktat sig både mot att driva förbättringsarbete i daglig verksamhet samt att utveckla överliggande processer. Maja har en förmåga att se sammanhangen och på så sätt styra det dagliga arbetet för största möjliga kundnytta.

”Det är ytterst motiverande att se de kortsiktiga vinsterna samtidigt som man säkrar en långsiktig förtjänst för kunden.”

maja.edborg@qing.se

+46 703 062 533

Linkedin

Christer Jonsson

Senior Quality Specialist

Christers erfarenhet spänner från process- och produktkvalitetssäkring till att utmana Stylings för att kunden ska få uppleva maximal upplevd kvalitet i geometri. Han är utbildad i Statistical Engineering för maximalt effektiv Problem Solving i Tyskland.

”Att kunna uppfylla och allra helst överträffa kundens förväntningar är min drivkraft.”

 

christer.jonsson@qing.se

+46 731 591 712

Linkedin

Tobias Thoresson

Quality Specialist

Tobias har en M.Sc. Industriell Ekonomi och en B.Sc. Maskinteknik från Chalmers. Efter sin examen har han arbetat för en internationell underleverantör till en tung fordonsindustri i en rad olika tjänster. Tobias har arbetat i roller som Supplier Quality Assurance och Supplier Quality Assurance Manager. Han drivs av att arbeta med förbättringar i daglig verksamhet med tydligt processfokus och utveckling av ledningssystem.

 

tobias.thoresson@qing.se

+46 733 293 126

Linkedin

Louise Axelsson

Quality Engineer

Louise erfarenhet från områdena medicinteknik och service gör att hon alltid strävar efter att ha kunden i fokus. Hon brinner för förbättringsarbete och har genomfört Six Sigma Black Belt projekt. Louise är van att arbeta i team, har alltid målet i sikte och levererar varje gång.

”Jag motiveras av förbättringsarbeten som leder till efterfrågad kvalitet och ökad kundtillfredsställelse.”

louise.axelsson@qing.se

+46 702 059 741

Linkedin

Terese Carlson

CEO assistent / Coordinator

Terese har bred erfarenhet från olika områden då hon har arbetat inom både marknad, service, kundrelationer och teknik. Hennes professionalism tillsammans med prestigelöshet och förmåga att leverera med det lilla extra gör att hon får sin omgivning att känna sig hörd och sedd.

terese.carlson@qing.se

+46 704 383 591

Linkedin

Anton Tennby

Trainee

Antons engagemang och energi skapar en driven miljö som alltid strävar efter att maximera resultat. Med bakgrund inom produktion samt erfarenhet från fordonsindustrin och service har Anton utvecklat en bred teknisk kompetens där kunden alltid är i fokus. Anton är en lagspelare som är van att arbeta i högt tempo med höga krav.

”Jag vill vara där det händer och göra skillnad.”

anton.tennby@qing.se

+46 768 881 113

Linkedin

Marianne Dicander Alexandersson

Advisor till Qing / Jonas Länje

Marianne Dicander Alexandersson, advisor på Qing samt rådgivare och mentor för VD, Jonas Länje. Mariannes roll på Qing är att stötta bolaget och hjälpa till med utvecklingen av företagets strategiarbete. Hon har haft rollen som advisor och är adjungerad i styrelsen sedan år 2014.

Marianne arbetar idag som styrelseledamot och affärs- och ledarskapsrådgivare för ett flertal andra bolag. Hon har tidigare varit VD på Global Health Partner, 6:e AP-fonden och Kronans Droghandel samt f.d. VVD på Apoteket AB. Dessförinnan arbetade hon som kvalitetschef på ICI Norden.

Linkedin