Fördjupningskurs APQP och PPAP

Längd: 2 dagar

Att göra rätt från början är en viktig princip vid allt kvalitetsarbete.

I denna kurs får du kännedom om hur man utför  APQP (Advanced Product Quality Planning) och PPAP (Production Part Approval Process). APQP och PPAP innebär ett systematiskt arbetssätt för kvalitetsplanering vid framtagning av nya produkter.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall du ha grunderna för att kunna tillämpa APQP och PPAP  i ditt arbete

Innehåll

  • Vikten av en god planering
  • APQP 1.0 – Plan and Define
  • APQP 2.0 – Product Design and Development
  • APQP 3.0 – Process Design and Development
  • APQP 4.0 – Product and Process Validation
  • APQP 5.0 – Production, Feedback and Assessment
  • Production Part Approval Process
  • Kundspecifika krav på APQP och PPAP

Målgrupp/Förkunskap

  • Projektledare, inköpare, kvalitetsingenjörer
  • Industriell yrkeserfarenhet och gärna någon kännedom om arbetssättet för ISO/TS 16949 och dess Core Tools

 

Intresseanmälan

Skicka en intresseanmälan till info@qing.se så hör vi av oss med mer information, eller kontakta oss direkt på 0708-421 398.