Grundkurs Värdeflödesanalys

Längd: 3 dagar

Att sätta fokus på och prioritera förbättringsåtgärder i en helhet så att suboptimeringar undviks

Värdeflödesanalys (VFA) är en metod för att visualisera flödet (material och information) för en produkts tillverkning. VFA kan tjäna som en startpunkt för att hjälpa företagsledning, produktion, kunder, leverantörer att känna igen slöseri och identifiera dess orsaker.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall du ha grunderna för att effektivt kunna delta och bidra  i förbättringsarbetet i ditt företag.

Innehåll 

  • Värdeflödesanalys – teori
  • Workshop
  • Välj ut produkt
  • Följ produkt och samla in data
  • Skapa karta över nuvarande läge
  • Diskutera och bestäm hur det framtida önskade läget ska vara
  • Definiera handlingsplan för att nå det framtida läget
  • Genomföra handlingsplan

Målgrupp/Förkunskap

  • Utbildningen vänder sig till dig som deltar i de förbättringsgrupper inom ditt företag och som vill lära dig mer om filosofin bakom värdeflödesanalys.
  • Utbildningen kräver inga förkunskaper. Du kan komma från en verksamhet där Lean redan är etablerat eller där Lean-resan just startat.

Intresseanmälan

Skicka en intresseanmälan till info@qing.se så hör vi av oss med mer information, eller kontakta oss direkt på 0708-421 398.