Fordonsindustri

Qing har en lång erfarenhet från fordonsindustrin där vi genom åren erbjudit våra tjänster både till fordonstillverkare och underleverantörer inom de flesta led.

Qing har en lång erfarenhet från fordonsindustrin där vi genom åren erbjudit våra tjänster både till fordonstillverkare och underleverantörer inom de flesta led. Allt ifrån utveckling av nya projekt till hantering av fältärenden.