Processtyrning

Genom att kontinuerligt följa upp processerna kan eventuella avvikelser detekteras, behov av förbättringar upptäckas samt risken för fel minimeras med ökad produktivitet som resultat.

Qing hjälper till med val av verktyg, att identifiera de svagaste länkarna och att hitta lösningar för att förbättra eller avlägsna fel eller att bygga nya effektiva processer tillsammans med företaget och dess leverantörer. Uppdrag kan omfatta:

  • Värdeflödesanalys
  • SPC (Statistical Process Control)
  • MSA (Measurement System Analysis)
  • SMED (Single Minute Exchange of Dies)
  • 5S – Ordning & reda
  • Underhållsstyrning