Produktutveckling

Kraven från kunder, marknad och myndigheter förändras i snabbare takt än någonsin. Detta ställer krav på kortare utvecklingstider och att ständigt skapa nya innovationer för att ligga steget före konkurrenterna.  En utvecklingsprocess med fokus på att förebygga fel tidigt i processen ger effektivitet och snabbare marknadstillträde. För att förebygga fel arbetar vi med riskanalys och fokus på de områden där det finns nya variabler som kan påverka leveransen och kan minimera inbyggda kvalitetsbrister för en produkt eller tjänst tidigt i utvecklingsprojektet. Genom att ta hand om tidigare erfarenheter och implementera dem i nya utvecklings- eller ändringsprojekt ökar sannolikheten för att leverera en säker produkt som kunden är nöjd med på kortare tid.

Inom det medicintekniska området är det viktigt att utvecklingsprocessen uppfyller de regulatoriskt ställda kraven och är säker och lämplig för sin avsedda användning. Qing erbjuder tjänster inom produktutveckling enligt MDD/MDR och FDA. Vi stöttar genom hela produktutvecklingsprocessen så väl som inom utvalda faser både när det gäller nya och uppdaterade produkter.

Qing har erfarna specialister inom produktutvecklingskvalitet där uppdrag kan vara: 

  • Projektledning inom kvalitetssäkring
  • Processutveckling 
  • Design Control 
  • Användarvänlighet (Usability) 
  • Kravhantering 
  • Riskhantering
  • Teknisk dokumentation