Project Manager Quality

Sedan projektets start 2013 har Qing fyllt rollen som Project Manager Quality för en ny turistbuss som började produceras i Mexico i januari 2016

Kvalitet inom Utveckling

Sedan projektets start 2013 har Qing fyllt rollen som Project Manager Quality för en ny turistbuss som började produceras i Mexico i januari 2016. Under projektets gång har Qing följt alla potentiella kvalitetsproblem till verifierad lösning, predikterat och ställt prognoser för produktens utfall på marknaden, både i närtid och för flera år framåt. Vi har supporterat med proaktiva analyser, planer och riskhantering som underlag för beslut i projekten, samt analys och begränsning av konsekvenser om problem upptäckts i sena faser.

”På det sätt Qing följer och driver kvalitetsfrågor kopplas, på ett bra sätt, status i projektet till ledningen i företaget. Denna eskalering av risker gör att vi kan lösa problemen snabbt. Qing ser löpande riskhantering, FMEA och prototyp-uppföljning som de viktigaste verktygen som vi skall använda. Er positiva energi bidrager starkt till helheten för ett bra resultat.”

Peter Jansson, SVP Q&CS och Cheif Engineer New coach

Det har varit en utmaning, men resultatet är en framgångsrik introducerad produkt, som produceras på ett kvalitetssäkrat sätt till en ivrigt väntande kundkrets med tillgång till en väl förberedd eftermarknadsorganisation.