Quality is Qing

Vi stärker våra kunders konkurrenskraft genom specialistkompetens som utvecklar deras kvalitet och effektivitet.

Qings affärsidé

Om Qing

Vad är kvalitet för dig? Du får garanterat ett unikt svar oavsett vem du frågar. På Qing är kvalitet det som genererar värde för kunden, satt i relation till resurserna som krävs för att uppnå det. Det är därför vi pratar om att optimera kvalitet.

Vi är en grupp där alla är specialister inom kvalitet men med fokus på olika områden. Vi besitter spetskompetens, motivation, engagemang och förmåga att driva de mest komplicerade projekt. Tillsammans skapar vi ett av de starkaste teamen inom kvalitet och vi är redo att ta oss an de tuffaste utmaningarna. Våra kunder engagerar oss för att få sina utmaningar lösta – inte för att få nya.

Quality Policy

Med kvalificerade och professionella konsulter är vår vision att bli nordens ledande konsultfirma inom kvalitet med fokus på fordon, medicinteknik och ledningssystem.

Vår affärsidé är att stärka våra kunders konkurrenskraft genom specialistkompetens som utvecklar deras kvalitet och effektivitet, som grundar sig i våra kärnvärden:

Engagemang – Vi är empatiska och visar alltid ett äkta intresse för vår kunds utmaningar

Professionalism – Vi agerar alltid respektfullt och trovärdigt samtidigt som vi agerar proaktivt och vågar utmana

Affärsmannaskap – Vi skapar goda affärsmässiga resultat som gör både kunden och Qing till vinnare, tillsammans

För att uppnå detta skall alla medarbetare främja en kvalitetskultur där ledningssystemets verkan att uppfylla tillämpliga krav säkerställs och ständigt förbättras

Quality is Qing!

Amjad Mazloum

Amjad har erfarenhet av kvalitetsstyrning från läkemedelsindustrin, folkhälsosektorn och medicinteknikområdet. Amjad är farmaceut och har tillsammans med sin akademiska bakgrund inom folkhälsa och kvalitetsledning möjlighet att se på kvalitetsledning från olika perspektiv.
amjad.mazloum@qing.se

Annie Evaldsson

Annie är en positiv och engagerad person som drivs av att se förbättringar. Hon är effektiv i sitt arbete, utan att kompromissa med kvaliteten i arbetet. Annie har erfarenhet av projekt inom Six Sigma Black Belt och förändringsledning. Hon gillar att jobba i team och lägger vikt vid att hålla ihop gruppen för att uppnå bästa resultat.
annie.evaldsson@qing.se

Charlotta Smålander

Charlotta leder Qings Life Science Team. Med 20 års erfarenhet inom medicinteknik och läkemedelsindustri har Lotta en stor verktygslåda inom ledning, kvalitetssystem, regulatorisk strategi, produktregistrering, dokumentation, mm. Strategiarbete, riskanalys, internrevision, standarder och utbildning inom detta, är några saker hon kan hjälpa er med. Mycket energi och många skratt kommer på köpet.
charlotta.smalander@qing.se

Fredrik Hedberg

Fredrik har bakgrund som projektledare inom produktutvecklingsprojekt. Fredrik har arbetat med framtagning av medicintekniska produkter och har även drivit projekt mot fordonsindustri, projekt med höga kvalitetskrav på utvecklingsprocessen.
fredrik.hedberg@qing.se

Jonas Länje

Jonas är en av Qings grundare och har tidigare arbetat som projektledare inom kvalitet och produktutveckling. Jonas har erfarenhet från fordonsindustrin men har även arbetat inom flygindustrin och hos underleverantörer.
jonas.lanje@qing.se

Jonatan Olausson

Jonatan har erfarenhet från att arbeta med certifiering, framförallt inom kvalitet- och miljöledning. Jonatan är analytisk, ambitiös och har högt kundfokus med erfarenhet från service och försäljning. Han är nyfiken, bra på att sätta sig in i ny information och hitta enkla lösningar.
jonatan.olausson@qing.se

Louise Claesson

Louise erfarenhet från områdena medicinteknik och service gör att hon alltid strävar efter att ha kunden i fokus. Hon brinner för förbättringsarbete och har genomfört Six Sigma Black Belt projekt. Louise är van att arbeta i team, har alltid målet i sikte och levererar varje gång.
louise.claesson@qing.se

Maja Edborg

Maja har erfarenhet av att driva kvalitetsarbete både mot leverantörer och internt, för projekt och mot eftermarknad. Arbetet har riktat sig både mot att driva förbättringsarbete i daglig verksamhet samt att utveckla överliggande processer. Maja har en förmåga att se sammanhangen och på så sätt styra det dagliga arbetet för största möjliga kundnytta.
maja.edborg@qing.se

Sofie Ludvigsson

Sofie är en ambitiös och nyfiken lagspelare, som med erfarenhet inom medicinteknik brinner för att göra skillnad för andra. Utan att göra avkall på noggrannhet är Sofie effektiv i sitt arbete. Hennes analytiska förmåga och strukturerade arbetssätt är två starka framgångsfaktorer.
sofie.ludvigsson@qing.se

Steve Murphy

Steve har lång erfarenhet av industriell- och medicintekniska mjukvaruutveckling där kvalitét är en integrerad del i leveransen av produkter som måste uppfylla säkerhet och regulatory compliance under utveckling och ute på marknaden. Nyckelord inkluderar medical device compliance, cybersecurity compliance, maskinsäkerhet, och utvecklingsprocess för mjukvara.
steve.murphy@qing.se

Van Do

Kombinationen av erfarenhet från förbättringsarbete i produktion och eftermarknad samt projektledning i produktutvecklingsprojekt gör att Van har en god insikt i värdeskapande för produkter och processer. Han skapar sig snabbt en förståelse för verksamheten och drivs av att hitta nya lösningar för att uppnå förbättrade och effektiviserade resultat.
van.do@qing.se