Quality is Qing

Vi stärker våra kunders konkurrenskraft genom specialistkompetens som utvecklar deras kvalitet och effektivitet.

Qings affärsidé

Om Qing

Vad är kvalitet för dig? Du får garanterat ett unikt svar oavsett vem du frågar. På Qing är kvalitet det som genererar värde för kunden, satt i relation till resurserna som krävs för att uppnå det. Det är därför vi pratar om att optimera kvalitet.

Vi är en grupp där alla är specialister inom kvalitet men med fokus på olika områden. Vi besitter spetskompetens, motivation, engagemang och förmåga att driva de mest komplicerade projekt. Tillsammans skapar vi ett av de starkaste teamen inom kvalitet och vi är redo att ta oss an de tuffaste utmaningarna. Våra kunder engagerar oss för att få sina utmaningar lösta – inte för att få nya.

Quality Policy

Med kvalificerade och professionella konsulter är vår vision att bli nordens ledande konsultfirma inom kvalitet med fokus på fordon, medicinteknik och ledningssystem.

Vår affärsidé är att stärka våra kunders konkurrenskraft genom specialistkompetens som utvecklar deras kvalitet och effektivitet, som grundar sig i våra kärnvärden:

Engagemang – Vi är empatiska och visar alltid ett äkta intresse för vår kunds utmaningar

Professionalism – Vi agerar alltid respektfullt och trovärdigt samtidigt som vi agerar proaktivt och vågar utmana

Affärsmannaskap – Vi skapar goda affärsmässiga resultat som gör både kunden och Qing till vinnare, tillsammans

För att uppnå detta skall alla medarbetare främja en kvalitetskultur där ledningssystemets verkan att uppfylla tillämpliga krav säkerställs och ständigt förbättras

Quality is Qing!