Amjad Mazloum

Amjad har erfarenhet av kvalitetsstyrning från läkemedelsindustrin och folkhälsosektorn och har nyligen börjat skaffa sig erfarenhet inom medicinteknikområdet. Amjad är Farmaceut och har tillsammans med sin akademiska bakgrund inom folkhälsa och kvalitetsledning möjlighet att se på kvalitetsledning från olika perspektiv.

”Kvalitet är den viktigaste framgångsfaktorn för varje utmaning eller projekt och kvalitetsprinciper underlättar våra liv.”