Claes Svensson

Tillsammans med erfarenhet från operationellt kvalitetsarbete inom fordonsindustrin och en internationell vana har Claes tillgång till de rätta verktygen för att skapa effektiva och lönsamma lösningar i processer.

”Rätt kvalitet ska vara värdeskapande och ett medel för att uppnå uppsatta mål.”