Van Do

Kombinationen av erfarenhet från förbättringsarbete i produktion och eftermarknad samt projektledning i produktutvecklingsprojekt gör att Van har en god insikt i värdeskapande för produkter och processer. Han skapar sig snabbt en förståelse för verksamheten och drivs av att hitta nya lösningar för att uppnå förbättrade och effektiviserade resultat.

“Att bygga en god kvalitetskultur är att utveckla kvalitetsorganisationen från stödfunktion till värdeskapande funktion.”