Lean Production

Att göra mer med mindre

Idag råder det ingen tvekan om att verksamheter som fortsätter ”som vanligt” inte är tillräckliga för att förbättra lönsamhet och konkurrenskraft. I denna kurs får ni en god förståelse för filosofin bakom Lean Manufacturing och de processer som används för att införa Lean i er produktion. 

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall du ha grunderna för att effektivt kunna delta och bidra  i förbättringsarbetet i ditt företag.

Innehåll

  • Lean grunder
  • 7 slöserier
  • Den visuella fabriken
  • 5S – en säker, effektiv och attraktiv arbetsmiljö
  • OEE – utrustningseffektivitet
  • Värdeflödesanalys

Målgrupp/Förkunskap

  • Utbildningen vänder sig till dig som deltar i de förbättringsgrupper inom ditt företag och som vill lära dig mer om filosofin bakom Lean Manufacturing.
  • Utbildningen kräver inga förkunskaper men går samtidigt på djupet i de vanligast tillämpade delarna av Lean. Du kan komma från en verksamhet där Lean redan är etablerat eller där Lean-resan just startat.

Intresseanmälan

Skicka en intresseanmälan till info@qing.se så hör vi av oss med mer information, eller kontakta oss direkt på 0708-421 398.