Revisionsteknik

Att ha en fungerande revisionsverksamhet är ett fantastiskt verktyg för att stämma av nuläget och skapa förutsättningar till mätbarhet och ständiga förbättringar. Kursen avser att ge dig kunskap i att utföra internrevisioner på ett enkelt och effektivt sätt.

Vårt koncept grundar sig på erfarenheter från ett stort antal utbildningar men också på utveckling av ledningssystem samt revisioner hos ett större antal kunder. Upplägget har visat sig vara mycket omtyckt för sin kundanpassning och praktiska tillämpning.

Innehåll

 • Dag 1:
  • Revisionsteknik och beteendehantering
  • Planering, genomförande och uppföljning
  • Praktiska övningar
 • Dag 2:
  • Internrevisorerna planerar och genomför skarp revision av utvalda avsnitt i den egna verksamheten med stöd av Qing.
  • Sammanställning av revisionsresultat, formulering av avvikelser samt reflektion.

Målgrupp/Förkunskaper

6-8 personer. Utbildningen sker på plats hos er och är avsedd för de egna revisorerna.

Intresseanmälan

Skicka en intresseanmälan till info@qing.se så hör vi av oss med mer information, eller kontakta oss direkt på 0708-421 398.